Samenwerking ValleiEnergie en Pure Energie

29 juli 2020

Energiecoöperatie ValleiEnergie en Pure Energie zijn een samenwerking aangegaan voor Windmolen Plantion. Meer hierover, over de stand van zaken en over visualisaties van Windmolen Plantion leest u in dit nieuwsbericht.

Informatieavond

Op 15 juli hielden we een informatieavond over Windmolen Plantion in de zogeheten afmijnzaal van Plantion. De presentatie die deze avond is gegeven, staat op onze website. Hier vindt u ook een verslag van deze informatieavond.  U vindt deze op deze pagina.

(Tekst loopt door onder de foto).

De afmijnzaal van Plantion. 

Samenwerking ValleiEnergie en Pure Energie

Een belangrijke ontwikkeling is dat energiecoöperatie ValleiEnergie en duurzaam energiebedrijf Pure Energie een samenwerking zijn aangegaan. De insteek van de samenwerking is dat zowel ValleiEnergie als Pure Energie 50 procent van de windmolen in eigendom krijgt en exploiteert. Het wordt dus één windmolen met twee exploitanten. Inwoners en bedrijven uit de omgeving kunnen lid worden van ValleiEnergie, mee-investeren en zijn zo met elkaar mede-eigenaar van de windmolen.

In de samenwerkingsovereenkomst tussen ValleiEnergie en Pure Energie staat dat we samen de ontwikkeling van deze windmolen uitvoeren en betalen. Het wordt dus via ValleiEnergie mogelijk om financieel te participeren in de windmolen.

Meer informatie over ValleiEnergie vindt u hier. Contactpersonen bij ValleiEnergie voor Windmolen Plantion zijn Yvonne Kleefkens (projectleider) en Paul Nagtegaal (directeur).

Stand van zaken

In vergelijking met onze vorige nieuwsbrief van 24 juni is de stand van zaken nog niet echt veranderd. Nadat de gemeente Ede zich begin maart 2020 positief uitsprak over het plan op hoofdlijnen, is het nu aan ons om het plan gedetailleerd uit te werken. We laten nu veel onderzoeken doen als onderbouwing voor dat gedetailleerde plan, zoals onderzoek naar geluid en slagschaduw. Als dat gedetailleerde plan klaar is, kunnen we een vergunning aanvragen bij de gemeente. We hopen eind dit jaar het gedetailleerde plan en de vergunningsaanvraag klaar te hebben.

Visualisaties vanaf uw adres

Tijdens de informatieavond op 15 juli lieten we enkele visualisaties zien van Windmolen Plantion. De foto hieronder is één van die visualisaties. Deze is gemaakt vanaf het kruispunt Binnenweg / De Kade. Links in beeld ziet u Windmolen Plantion, op een afstand van circa 620 meter. De windmolen heeft hier een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 136 meter. Dat zijn de maximale afmetingen van de beoogde windmolen. Rechts in beeld ziet u de twee bestaande windmolens.

Als u een visualisatie wilt vanaf bijvoorbeeld uw adres zodat u weet wat u van Windmolen Plantion kunt zien, kunt u contact met ons opnemen via info@windmolenplantion.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen via 06 – 57870755.

Hiervoor gebruiken we het programma Windplanner. Dat is gekoppeld aan Google Streetview: overal waar Google Streetview is geweest, kunnen wij een visualisatie maken zoals u hieronder ziet. Dus als u graag daarvan een beeld wilt zien, neem dan vooral contact met ons op. Als er veel aanmeldingen komen, kunnen we hiervoor ook een aparte bijeenkomst organiseren.

(Tekst loopt door onder de afbeelding).

Een visualisatie vanaf het kruispunt Binnenweg / De Kade.

Omgevingsraad

Zoals onder andere gemeld in de brief die begin juni is verstuurd en tijdens de informatieavond op 15 juli, kunnen we een omgevingsraad inrichten. Omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen hieraan deelnemen. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld het plan bespreken, evenals de resultaten van onderzoeken die worden uitgevoerd. Ook kan het gaan over het omgevingsfonds en kan de omgevingsraad ons advies geven, bijvoorbeeld hoe we goed kunnen communiceren over het plan. Inmiddels hebben twee omwonenden zich aangemeld voor deze omgevingsraad. Wie hierin interesse heeft, kan contact opnemen met Matthijs Oppenhuizen via info@windmolenplantion.nl of 06 – 57870755.