Informatieavond over Windmolen Plantion

24 juni 2020

We organiseren een informatieavond over Windmolen Plantion. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht. Ook staat in dit bericht een toelichting op de stand van zaken, financiële participatie en de omgevingsraad.

Informatieavond

We organiseren een informatieavond over Windmolen Plantion. Daar wordt een toelichting gegeven op het plan en de stand van zaken. Bovenal zijn we benieuwd naar reacties en vragen van betrokkenen uit de omgeving. De bijeenkomst begint met een presentatie over Windmolen Plantion en daarna is er ruimte voor vragen en opmerkingen van bezoekers.
Deze informatieavond wordt gehouden op:

  • Datum: woensdag 15 juli.
  • Starttijd: 19.30 uur.
  • Locatie: Plantion, Wellensiekstraat 4 in Ede.

Maatregelen tegen het coronavirus: aanmelden verplicht
Uiteraard houden we rekening met het coronavirus. Daarom is vooraf aanmelden verplicht. Wie de informatieavond wil bezoeken, moet zich opgeven via info@windmolenplantion.nl.
Er is ruimte voor 50 bezoekers die op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Als er meer belangstelling is dan 50 bezoekers, zullen we kijken hoe we hiermee omgaan, bijvoorbeeld door een tweede informatieavond te organiseren. Dat melden we dan bijtijds.

Andere maatregelen die we nemen vanwege het coronavirus:

  • Bij binnenkomst wordt bezoekers verzocht te beginnen met plaatsnemen op de stoelen die het verst van de ingang van de zaal staan. Dat voorkomt dat bezoekers dicht langs elkaar lopen bij het innemen van hun zitplaats.
  • Na afloop worden bezoekers gestructureerd naar buiten geleid: rij voor rij en niet allemaal tegelijk, zodat ook dan altijd anderhalve meter afstand blijft bestaan.
  • Er worden geen handen geschud.
  • Wie gezondheidsklachten heeft (koorts, veel niezen en/of hoesten, benauwdheid) wordt dringend verzocht thuis te blijven.
  • Een mondkapje is niet verplicht. Wie zich er prettiger bij voelt een mondkapje te dragen, is hier volledig vrij in.
  • Het bezoeken van de informatieavond is op eigen risico.

Stand van zaken

Het is nog niet definitief zeker dat de windmolen er komt. Begin maart 2020 sprak de gemeente Ede zich positief uit over het plan op hoofdlijnen. Het is nu aan ons om het plan gedetailleerd uit te werken. Uiteindelijk neemt de gemeente een besluit over dit gedetailleerde plan en wordt duidelijk of de windmolen er komt.

Dat betekent dat we nu vooral onderzoek moeten doen. Er zijn veel regels en normen voor windmolens, zoals normen voor geluid en slagschaduw. We moeten aantonen dat de beoogde windmolen hieraan voldoet.
Hiervoor schakelen we gespecialiseerde onderzoeksbureaus in. Momenteel zijn we druk bezig deze bureaus hiervoor opdracht te geven. Het duurt dan naar verwachting nog zeker enkele maanden voordat de onderzoeksresultaten er zijn. Op basis daarvan vragen wij een vergunning aan voor deze windmolen. Via deze nieuwsbrief en onze website houden we u op de hoogte van de voortgang.

Financiële participatie

Op 3 juni informeerden we de omgeving over het plan voor Windmolen Plantion, onder andere door een brief te bezorgen bij alle adressen binnen circa 1500 meter van de beoogde windmolen. Naar aanleiding daarvan meldden meerdere mensen uit de omgeving zich met interesse in financiële participatie. Er is namelijk de mogelijkheid voor een energiecoöperatie om mede-eigenaar te worden van de windmolen. Lees daarover ook meer op de website in de rubriek veelgestelde vragen, bij de vraag ‘Hoe kan ik (financieel) participeren?’.

Om het mede-eigenaarschap en dus het financieel participeren vorm te geven, zijn we in gesprek met coöperatie ValleiEnergie. We bespreken met elkaar de mogelijkheid dat ValleiEnergie mede-eigenaar wordt van de windmolen. Belangstellenden kunnen dan lid worden van de coöperatie, kunnen zo mee-investeren en zijn zo mede-eigenaar van de windmolen.

We melden het via onze website en nieuwsbrief als hierover meer duidelijkheid is.

Omgevingsraad

Zoals onder andere gemeld in de brief die is verstuurd, kunnen we een omgevingsraad inrichten. Omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen hieraan deelnemen. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld het plan bespreken, evenals de resultaten van onderzoeken die worden uitgevoerd. Ook kan het gaan over het omgevingsfonds en kan de omgevingsraad ons advies geven, bijvoorbeeld hoe we goed kunnen communiceren over het plan.

Inmiddels hebben twee omwonenden zich aangemeld voor deze omgevingsraad. Wie hierin interesse heeft, kan contact opnemen met Matthijs Oppenhuizen van duurzaam energiebedrijf Pure Energie via info@windmolenplantion.nl of 06 – 57870755.