Eerste bijeenkomst omgevingsraad

05 oktober 2020

Op 24 september 2020 was de eerste bijeenkomst van de omgevingsraad van Windmolen Plantion.

Verslag bijeenkomst omgevingsraad

Op 24 september 2020 was de eerste bijeenkomst van de omgevingsraad van Windmolen Plantion. Twee omwonenden en vertegenwoordigers van ValleiEnergie, Pure Energie en de gemeente Ede waren hierbij aanwezig. Een verslag van deze bijeenkomst staat op onze website, klik daarvoor hier.

In de omgevingsraad wordt het plan voor de windmolen besproken, evenals de resultaten van onderzoeken die worden uitgevoerd. Ook kan het gaan over het omgevingsfonds en kan de omgevingsraad ons advies geven, bijvoorbeeld hoe we goed kunnen communiceren over het plan.

De volgende bijeenkomst van de omgevingsraad staat nu in principe gepland op 12 november 2020.

Aanmelden voor de omgevingsraad kan nog steeds. Omwonenden, bedrijven of maatschappelijke organisaties die hierin interesse hebben, kunnen contact opnemen met Matthijs Oppenhuizen via info@windmolenplantion.nl of 06 – 57870755. Ook als u eerst vragen hierover wil stellen, kunt u contact met hem opnemen.

Stand van zaken plan

Zoals eerder gemeld, maken we nu een gedetailleerd plan om daarvoor een vergunning te kunnen aanvragen bij de gemeente Ede. Voor dit concrete plan moeten veel onderzoeken worden uitgevoerd. Deze onderzoeken vorderen, maar zijn nog niet definitief. We proberen deze onderzoeken voor het eind van het jaar gereed te hebben en ook te communiceren met de omgeving. Zo geven bijvoorbeeld de onderzoeken naar geluid en slagschaduw inzicht in wat de omgeving wel en niet kan merken van Windmolen Plantion.