Waarom een windmolen erbij?

Eén van de bestaande windmolens in Ede (Windpark Maanderbroek)
Eén van de bestaande windmolens in Ede (Windpark Maanderbroek)

Ambitie van Plantion
Plantion wil graag het eigen elektriciteitsverbruik verder verduurzamen. Directeur Peter Bakker geeft aan dat de visie van Plantion is dat het bedrijf klimaatneutraal opereert. “Met de bouw van ons complex is hier invulling aangegeven door te investeren in een warmte-koude opslag. In 2016 hebben we deze visie onderstreept met de aanleg van een zonnepaneleninstallatie. Door de windmolen zal ons doel klimaatneutraal te zijn, worden afgerond. Na de klimaatconferentie van Parijs is het ons duidelijk dat we allemaal onze klimaatbijdrage moeten leveren. Plantion wil hierbij vooroplopen”, aldus Peter Bakker.

Zo is het idee ontstaan voor een windmolen op het terrein van Plantion. Omdat Plantion de windmolen niet zelfstandig wil ontwikkelen en exploiteren, is samenwerking gezocht met Pure Energie. Vervolgens zijn Pure Energie en ValleiEnergie een samenwerking aangegaan. De insteek hiervan is dat zowel ValleiEnergie als Pure Energie 50 procent van de windmolen in eigendom krijgt en exploiteert. Het wordt dus één windmolen met twee exploitanten. Inwoners en bedrijven uit de omgeving kunnen lid worden van ValleiEnergie, mee-investeren en zijn zo met elkaar mede-eigenaar van de windmolen. Pure Energie en ValleiEnergie maken samen het plan voor de windmolen en zullen deze samen realiseren.  

Ambitie van gemeente Ede
Windmolens zijn nodig om genoeg duurzame energie op te wekken. Zo is het de ambitie van de gemeente Ede om in 2050 energieneutraal te zijn. Er wordt dan evenveel energie duurzaam opgewekt als er wordt gebruikt in Ede. Dit is een grote opgave. Het energieverbruik in de gemeente moet fors omlaag, er zijn veel zonnepanelen op daken en zonnevelden nodig én extra windmolens. Alleen door alle duurzame technieken in te zetten, is deze ambitie haalbaar.

De gemeente heeft als doel dat in 2022 20 procent van de energie in Ede duurzaam wordt opgewekt. Daarom wil de gemeente dat er in 2022 onder andere 100.000 zonnepanelen op daken zijn bijgekomen, dat er 50 hectare zonnevelden zijn geplaatst, er een plan ligt voor twee nieuwe windmolens en dat twee nieuwe windmolens zijn gebouwd.

De gemeente heeft voorkeur voor windmolens langs de snelwegen A12 en A 30 nabij de bestaande windmolens. Dit is ook vastgelegd in de 'wind- en zonnewijzer' van de gemeente waarin spelregels voor het ontwikkelen van wind- en zonprojecten zijn benoemd. Klik hier voor meer informatie. Ook in het concept-bod van de Regionale Energiestrategie Foodvalley waar Ede aan deelneemt staat deze voorkeur aangegeven.