Het project

Plantion, ValleiEnergie en Pure Energie hebben samen het plan om een windmolen te plaatsen op het terrein van Plantion aan de Wellensiekstraat in Ede, op Bedrijventerrein BT A12. De beoogde windmolen komt daarmee in de buurt van de twee bestaande windmolens. Hieronder ziet u een plattegrond met daarop de locatie van de beoogde nieuwe windmolen en de bestaande windmolens (tekst loopt door onder de afbeelding).

De gele cirkel is de locatie van de beoogde nieuwe windmolen en de groene cirkels zijn de bestaande windmolens
De gele cirkel is de locatie van de beoogde nieuwe windmolen en de groene cirkels zijn de bestaande windmolens

Afmetingen en opbrengst

Uit de eerste onderzoeken lijkt het mogelijk om een windmolen te realiseren met een ashoogte van maximaal 135 meter en een rotordiameter van maximaal 136 meter. Nader onderzoek zal uitwijzen hoe groot de windmolen exact wordt, maar de windmolen krijgt zeer waarschijnlijk dergelijke afmetingen. Daarmee wordt deze groter dan de twee bestaande windmolens. Deze hebben een ashoogte van 99,5 meter en een rotordiameter van 101 meter.

Dat betekent dat de nieuwe windmolen veel meer opwekt. Als de wieken twee keer zo lang worden, wekt een windmolen vier keer zoveel op. Meer over het belang van de hoogte van een windmolen leest u in dit artikel.

De verwachte opbrengst van een windmolen van dit formaat is circa 12 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar. Dat is evenveel als de twee bestaande windmolens samen opwekken en evenveel als gemiddeld 4.000 huishoudens per jaar gebruiken.

Hieronder zit u een visualisatie van de bestaande windmolens en de nieuwe windmolen. 

Deze nieuwe windmolen (links in beeld) heeft in de visualisatie een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 136 meter
Deze nieuwe windmolen (links in beeld) heeft in de visualisatie een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 136 meter